Šolski okoliš

Objavljeno: petek, 20 oktober 2006 Napisal: Super User
Šolski okoliš je velik. Obsega naslednje vasi (po abecednem redu):
  • Dragovšek
  • Gozd-Reka
  • Jastrebnik
  • Mala Štanga
  • Račica
  • Ščit
  • Štangarske Poljane
  • Velika Štanga
  • Volčja Jama
Učenci so od šole oddaljeni tudi do osem kilometrov, toda za vse, ki so oddaljeni nad štiri kilometre, je zagotovljen prevoz.
Ogledov: 3386