Organizacija pouka v šolskem letu 2007/08

Objavljeno: nedelja, 02 september 2007
Napisal: Super User
Šolo obiskuje 27 učencev v dveh kombiniranih oddelkih.
 
 Razred: Število učencev:
 1. 3
 2. 8
 3. 4
 4. 12
Učence 1. in 2. razreda poučuje Petra Ivanušič, prof. raz. pouka, učence 3. in 4. razreda pa Alenka Kralj, prof. raz. pouka.
Pred in po pouku poteka varstvo vozačev in interesne dejavnosti, vse pa učiteljici izvajata sami.

Šolski okoliš

Objavljeno: petek, 20 oktober 2006
Napisal: Super User
Šolski okoliš je velik. Obsega naslednje vasi (po abecednem redu):
  • Dragovšek
  • Gozd-Reka
  • Jastrebnik
  • Mala Štanga
  • Račica
  • Ščit
  • Štangarske Poljane
  • Velika Štanga
  • Volčja Jama
Učenci so od šole oddaljeni tudi do osem kilometrov, toda za vse, ki so oddaljeni nad štiri kilometre, je zagotovljen prevoz.

Kje smo

Objavljeno: petek, 20 oktober 2006
Napisal: Super User
Zemljevid
Našo podružnično šolo najdete v Štangarskih Poljanah. Do tja potrebujete približno pet kilometrov, če se iz Šmartna pri Litiji odpravite na pot po cesti, speljani po dolini, ki jo je ustvaril potok Reka: v šmarskem križišču na Ustju zavijete proti zahodu, pot pa nadaljujete mimo tovarne Kovina, čez Grmače in skozi Zavrstnik.
 
 
Pogled na šoloŠola stoji na prisojnem pobočju ob cesti, tik pred križiščem.
Tu se odcepi en krak ceste proti severozahodu do Velike Štange, naravnost proti zahodu prispemo v Gozd - Reko, če nadaljujemo vožnjo še kakšnih 20 km, pa v Ljubljano.
Pogled na dolino potoka Reke od vzhoda proti zahodu
Pogled na dolino potoka Reke od vzhoda proti zahodu

Iz šolske kronike

Objavljeno: petek, 20 oktober 2006
Napisal: Super User
Šolstvo ima v naših krajih že več kot stoletno tradicijo - v pisnih virih, v šolski kroniki, izvemo, da se je pouk pričel odvijati v Veliki Štangi že leta 1877, ko je župnik Mihael Saje v poslopju mežnarije otroke poučeval tudi druge predmete in ne le verouk.

Prva učiteljica je prišla v Štango 1939. leta. Tedaj so ustanovili dva oddelka: prvega je poučevala učiteljica Majda Jerše, drugega pa domači župnik.

V šolskem letu 1940/41 so vaščani popravili občinsko zgradbo, v kateri je prej delovala žandarmerija, in pouk se je preselil v nove prostore, obenem pa je prišla poučevat še učiteljica Milena Kodre. Tedaj je šolo obiskovalo 65 dečkov in 39 deklic.

2. svetovna vojna ni prizanesla šolski zgradbi (požgana je bila leta 1944), zato so po letu 1945 učenci in učitelji ponovno gostovali v mežnariji; pouk se je pričel 15. 11. 1945, ko je šolo obiskovalo 86 otrok od 1. do 3. razreda, razdeljenih v dva oddelka. Poučevala jih je učiteljica Marija Košir.

Do sredine šolskega leta 1970/71 so učenci šolo v Štangi obiskovali od 1. do 8. razreda v kombiniranih oddelkih; tedaj so učence predmetne stopnje premestili v Šmartno, pouk pa je potekal le še za učence razredne stopnje.

Leta 1974 so se učenci preselili v novozgrajeno šolo v Štangarskih Poljanah, ki stoji v dolini sredi šolskega okoliša. Ves čas jo obiskuje približno 30 učencev razredne stopnje, od 1. do 4. razreda.

V šolskem letu 1999/2000 smo dočakali nekatere pridobitve: zamenjana je bila streha, obnovljena tla in strop v učilnicah, dobili smo novo šolsko pohištvo - prostori so sedaj svetlejši, prijaznejši; v šolskem letu 2000/2001 so uredili zunanjo podobo zgradbe in okolico šole. Seveda pa nam je žal, da ob prenavljanju prostorov nismo pridobili nekoliko večjega prostora, ki bi ga lahko uporabljali kot telovadnico in kot prostor, v katerem bi učenci skupaj z učiteljicami staršem in krajanom lahko brez prostorske stiske ob različnih prireditvah pokazali, kaj znajo in zmorejo pripraviti.
Šolsko leto 2003/04 je z obvezno uvedbo tudi k nam prineslo devetletno osnovno šolo. Tedaj sta na šoli delovala dva kombinirana oddelka: oddelek z mlajšimi učenci sta sestavljala dva 1. razreda - eden osemletne osnovne šole in eden devetletne osnovne šole. Razredničarka je bila Alenka Kralj, druga strokovna delavka pa Petra Ivanušič. V drugem oddelku so bili učenci 2. in 3. razreda osemletne osnovne šole. Njihova razredničarka je bila Andreja Kastelic.

V šolskem letu 2004/05 je bil na šoli prvič eden izmed oddelkov samostojen. V 1. razredu je bilo 13 učencev, v kombiniranem oddelku dveh 2. razredov (8-letke in 9-letke) pa 17 učencev. To so bili do tedaj najmlajši učenci, ki so obiskovali šolo v našem okolišu.

V šolskem letu 2007/08 so na strop v obeh učilnicah namestili zvočno zaščito, s katero so skrajšali predolg odmevni čas.

Podružnična šola Štangarske Poljane

Objavljeno: sobota, 07 oktober 2006
Napisal: Super User
Podružnična šola Štangarske Poljane je ena izmed treh podružničnih šol pod okriljem Osnovne šole Šmartno v Šmartnem pri Litiji.

Podatki za podružnično šolo

Objavljeno: torek, 03 oktober 2006
Napisal: Super User

Pogled na šoloPodružnična šola Štangarske Poljane

Štangarske Poljane 15
1275 Šmartno pri Litiji

Vodja šole: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 01/899-10-25

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Spletni naslov:http://www.os-smartnolitija.si/index.php/podruznicne-sole/ps-stangarske-poljane

Podatki za matično šolo

Objavljeno: torek, 03 oktober 2006
Napisal: Super User

MATIČNA ŠOLA

Osnovna šola Šmartno
Pungrt 9
1275 Šmartno pri Litiji
 

Ravnatelj: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Telefon (tajništvo): 01/89-00-160

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Matična šola

Preberi več